رزرو تور
پیشینه سفارش

This is custom content

ژئوتوریسم

ژئوتوریسم از اقسام مهم گردشگری در ایران است. با  توجه به این که ایران توسط صفحه عربستان در جنوب و صفحه اوراسیا در شمال تحت فشار است از نظر ویژگی های زمین شناختی دارا ی تنوع منحصر به فردی است. چین خوردگی هی متعدد، سنگ های رسوبی فرسایش یافته دره هها های عمیق و کوه های سر به فلک کشیده ژئوپارک هایی بی نظیری را در مقابل چشمان گردشگران قرار می دهند. ژئوپارک چابهار، ژئوپارک قشم، ژئو پارک جزیره هرمز، ژئوپارک های ناحیه زاگرس و البرز  از نمونه های بسیار حیرت آور و شگفت انگیز در این حوزه هستند.

ژئوتوریسم فارس

150 $
در دسترس: 25 موجود

استان فارس دارای پدیده های زمین شناسی متنوعی است. برخی از این پدیده ها در مقیاس ملی و حتی بین المللی مطرح هستند. اختلاف زیاد عرض و طول جغرافیایی در شمال و جنوب استان و توپوگرافی متنوع در نقاط مختلف آن این منطقه را به سرزمینی چهار فصل بدل کرده است و از این منظر می توان فارس را یک ایران کوچک نامید که از نظر پدیده های ژئوتوریستی دارای اهمیت بسیار زیادی است.