رزرو تور
پیشینه سفارش

This is custom content

گردشگری تجاری

گردشگری تجاری نوعی گردشگری است که در آن فرد با اهداف تجارت و کسب و کار سفر می کند. برخی سفرها با هدف بازرگانی و تجارت انجام می شود مثلا شرکت در نمایشگاه های تجاری از این نوع گردشگری هستند. در ایران مناطق آزاد تجاری مقاصد خوبی برای گردشگری تجاری هستند. مناطقی چون منطقه آزاد قشم، کیش، اروند، ارس، انزلی، اینچه برون، سیستان، چابهار و مناطق اقتصادی مانند جلفا

هیچ توری در دسترس نیست

به گوش باشید! تور های بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.