رزرو تور
پیشینه سفارش

This is custom content

گردشگری تجربه

گردشگری تجربه نوع جدیدی از گردشگری است که در آن گردشگر اقداماتی را تجربه می کند که ممکن است هیچگاه در زندگی امکان تجربه آن را نداشته باشد. به عنوان مثال ماهی گیری در دریا، غواصی در دریا، سفالگری، پرواز با هلکوپتر، پرواز با هواپیما و نظایر آن. تجربه دوشیدن شیر احشام و یا درست کردن سرشیر محلی شاید از خاطره انگیز ترین تجربه های قابل ذکر باشد.

هیچ توری در دسترس نیست

به گوش باشید! تور های بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.