رزرو تور
پیشینه سفارش

This is custom content

گردشگری شهری


گردشگری شهری نوعی گردشگری است که در آن المان های شهری مورد بازدید قرار می گیرند. این المان ها شانل اماکن تاریخی، مذهبی و مدرن هستند. گاهی در این نوع گردشگری ساختار های اداره شهر نیز مورد توجه می باشند. از شهر های مهم موضوع گردشگری می توان علاوه بر پایتخت سیاسی کشور ها به شهرهای دیگری مانند شهر دبی اشاره کرد

هیچ توری در دسترس نیست

به گوش باشید! تور های بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.